2005-08-03

Ytterligare kartläggning

Ytterligare kartläggning och frågeställningar under lektionen ger mig följande tankar:

Forskning sker vid:

Universitet
- LiU - IDA
- Carnegie-Mellon University (CMU)
- MIT
- Umeå
- mfl.
Företag
- IBM
- Microsoft
- mfl.
Forskning bör också ske bland folk som använder färdiga taligenkänningsprogram för att forska kring taligenkänning, alternativt bland folk som använder open-source taligenkännaren Sphinx för att utveckla egna varianter av den.
Viktigt att skilja på forskning för att utveckla taligenkänning och forskning för att använda taligenkänning.

Marknadsledande taligenkänningsprogram är bland andra:
- IBM
- Nuance
- Microsoft - Speech Server
- Inbyggt i i Win XP / Office
- DragonSpeech?
- dessa företag/produkter bör ha egna forum/nyhetsbrev/usenet-grupper om sina produkter

Open-Source
- CMU Sphinx (finns i tre versioner)
- Stort community att utforska för information

Statistik
- Det finns säkert intressant 'statistik' kring hur bra de olika taligenkännarna är, prestanda, vilka som använder dem, hur de används, etc. Detta hittas nog lättast på produkternas egna sidor och i forum kopplade till dem eller kopplade till taligenkänning i allmänhet.

Regulatorer
- Finns det några offentliga regulatorer på området?
- Finns det patent som påverkar området? Knappast inom Europa, då mjukvarupatent (gudskelov) är förbjudna. USA däremot borde ha en hel bunt patent kring taligenkänning. Hur hitta dem? Amerikanska patentverket heter?

Publikationer
- Finns det några tidsskrifter som tar upp taligenkänning regelbundet?
- Datavetenskapliga tidsskrifter
- Forskningsrapporter/Doktorsavhandlingar/Exjobb finns det massvis av

Inga kommentarer: