2006-12-07

Framläggning

Kort svar på fråga bland kommentarerna:

Framläggningen är kl. 16, nu på måndag den 11 december. Lokal är John von Neumann. Välkomna!

Inga kommentarer: