2005-08-01

Kartläggning av taligenkänningsområdet

Snabb kartläggning av taligenkänningsområdet utifrån vad jag redan vet:

  • Finns knappast några myndigheter som reglerar vad som får göras, hur det görs etc, detta regleras snarare av forskningsinstitut och var dagens forskning har nått.
  • Man bör skilja på kommersiella taligenkänningsprodukter och forskning inriktad på taligenkänning.
  • Företag som släpper kommersiella taligenkännare är exv. Microsoft, Nuance, "DragonSpeech" eller något sådant och så finns det säkerligen massvis med andra.
  • Open-Source forskningsinriktad taligenkännare: CMU Sphinx, finns i flera versioner.
  • Forskning sker vid många universitet, CMU, LiU, m.fl.?
  • Forskning sker säkerligen även vid många större företag. Microsoft har bland annat gått ut och sagt att de satsar stenhårt på taligenkänning och att det kommer bli jättestort inom de närmaste (tio?) åren.

Inga kommentarer: