2005-08-01

Wikipedia

På svenska wikipedia.org hittar man inget om ämnet taligenkänning. Det finns en mening om talsyntes, dvs. när man försöker skapa tal med hjälp av datorn, men inget om taligenkänning. Söker även på "röstigenkänning", "igenkänning", mfl.

På engelska Wikipedia hittar man en lååång text om speech recognition, tillsammans med länkar till angränsande ämnen, keywords etc. Här ser jag skillnader mellan olika typer av speech recognition, som exv. "grammar constrained recognition", "natural language recognition", etc. Jag hittar också termer som "Hidden Markov Models". Sidan innehåller också länkar till alla, eller åtminstone de flesta, av de ledande taligenkänningsföretagen.

Inga kommentarer: