2005-08-01

Microsoft

Enkel sökning på microsoft.com ger lite information om deras produkter:

- www.microsoft.com/speech/
- Microsoft Speech Application Software Development Kit 1.1 - låter utvecklare göra egna taligenkänningsapplikationer genom .NET
- Microsoft Speech Server

Man hittar även massor i MSDN genom att söka på "speech recognition", bland annat en katalog/kategori med tekniska artiklar kring utveckling av taligenkänningsapplikationer.

Det finns även ett antal FAQ:er och tutorials för hur man får igång taligenkänning på sin Windows XP dator och i Office med mera. Detta verkar intressant och ska testas strax.

Inga kommentarer: