2006-06-17

EPIC

Google, Gmail, Google Calendar, MSN, Blogger, Google News, Amazon, etc. Många intressanta funktioner som underlättar livet och utnyttjar möjligheterna i IT fullt ut. Var kommer detta leda i slutändan egentligen? Se http://epic.lightover.com/ för en härligt cynisk bild av var det kan leda.

Inga kommentarer: