2006-09-19

Valet utomlands

Det är väldigt intressant att läsa vad andra länder skriver om vårat val. Oftast är det bara en sammanfattning av hur det gått, men man får ändå en känsla för hur de ser på Sverige, hur viktigt begreppet "den svenska modellen" varit för dem och vilka poster i regeringen de ser som viktiga att rapportera om (självklart statsminister och utlandsminister bland annat). Har nu suttit och läst lite på CNN, Google News och några andra utländska nyhetskällor och det är rätt givande måste jag säga.

Följande citat tror jag ganska bra fångar vad det svenska folket tänkte när de röstade fram allianser. Jag vill åtminstone tro att Sverige i grunden är djupt socialdemokratiskt och vill ha den svenska välfärdsmodellen med dess sociala trygghet - dock att de såg ett behov av att rensa upp och effektivisera lite.

Persson said Sweden's social model -- a market economy blended with a high-tax welfare state -- was at stake in the election. But the opposition led by Reinfeldt's Moderate Party insisted it would not dismantle the system but help it survive by promoting jobs over welfare handouts.

Inga kommentarer: