2006-09-06

Jojo

"Du gör som du vill - men jag tycker det är mest naturligt att dra över barnen."
- Fredrik pratar om ... sin idé om algoritmen för träditerering

2 kommentarer:

Olle sa...

Vad är träditering? Något med träd??? Eller barnuppfostran?

AI sa...

Vi pratade om algoritmen för att iterera ett helt träd (i.e. datastrukturen träd i programmering), dvs. besöka alla noder i trädet för att undersöka dem och eventuellt göra något med dem.